Browsing by Author "Butenko, A. M."

    1.
    Актуальные аспекты проблемы противодействия биологической опасности
    Publication Type: Non Refereed Journal Articles
    Year of Publication: 2004
    Author(s): Lvov, D. K., Kovtunov, A. I., Yashkulov, K. B., Gromashevsky, V. L., Djarkenov, A. F., Shchelkanov, M. Yu, Savig, G., Chimidova, N. M., Mikhalyayeva, L. B., Vasilyev, A. V., Galkina, I. V., Prilipov, A. G., Kinni, R., Samokhvalov, E. I., Bushkiyeva, B. Ts., Gubler, D., Alkhovsky, S. K., Aristova, V. A., Deryabin, P. G., Butenko, A. M., Moskvina, T. M., Lvov, D. N., Zlobina, L., Lyapina, O. V. V., Sadykova, G. K., Shatalov, A. G., Usachev, Evgeny, Voronina, A. G., Luneva, L. I.