Browsing by Author "Kogo, Yasushi"

    1.
    Rapid SNP diagnostics using asymmetric isothermal amplification and a new mismatch-suppression technology.
    Publication Type: Journal Articles (Refereed Article)
    Year of Publication: 2007
    Author(s): Mitani, Yasumasa, Lezhava, Alexander, Kawai, Yuki, Kikuchi, Takeshi, Oguchi-Katayama, Atsuko, Kogo, Yasushi, Itoh, Masayoshi, Miyagi, Toru, Takakura, Hideki, Hoshi, Kanako, Kato, Chiaki, Arakawa, Takahiro, Shibata, Kazuhiro, Fukui, Kenji, Masui, Ryoji, Kuramitsu, Seiki, Kiyotani, Kazuma, Chalk, Alistair Morgan, Tsunekawa, Katsuhiko, Murakami, Masami, Kamataki, Tetsuya, Oka, Takanori, Shimada, Hiroshi, Cizdziel, Paul E, Hayashizaki, Yoshihide