Browsing by Author "Kono, Tomohiro"

    1.
    Targeting a Complex Transcriptome: The Construction of the Mouse Full-Length cDNA Encyclopedia
    Publication Type: Journal Articles (Refereed Article)
    Year of Publication: 2003
    Author(s): Carninci, Piero, Waki, Kazunori, Shiraki, Toshiyuki, Konno, Hideaki, Shibata, Kazuhiro, Itoh, Masayoshi, Aizawa, Katsunori, Arakawa, Takahiro, Ishii, Yoshiyuki, Sasaki, Daisuke, Bono, Hidemasa, Kondo, Shinji, Sugahara, Yuichi, Saito, Rintaro, Osato, Naoki, Fukuda, Shiro, Sato, Kenjiro, Watahiki, Akira, Hirozane-Kishikawa, Tomoko, Nakamura, Mari, Shibata, Yuko, Yasunishi, Ayako, Kikuchi, Noriko, Yoshiki, Atsushi, Kusakabe, Moriaki, Gustincich, Stefano, Beisel, Kirk, Pavan, William, Aidinis, Vassilis, Nakagawara, Akira, Held, William A., Iwata, Hiroo, Kono, Tomohiro, Nakauchi, Hiromitsu, Lyons, Paul, Wells, Christine, Hume, David A., Fagiolini, Michela, et al.