Комплексный эколого-вирусологический мониторинг на территории Приморского края в 2003-2006 гг

There are no files associated with this record.

Title Комплексный эколого-вирусологический мониторинг на территории Приморского края в 2003-2006 гг
Author Shchelkanov, M. Yu; Ananyev, V. Yu.; Lvov, D. N.; Kireyev, D. Ye.; Guryev, Ye. L.; Akanina, D. S.; Galkina, I. V.; Aristova, V. A.; Moskvina, T. M.; Chumakov, V. M.; Baranov, N. I.; Gorelikov, V. N.; Usachev, Evgeny; Alkhovsky, S. V.; Lyapina, O. V.; Poglazov, А. В.; Shlyapnikova, O. V.; Burukhina, Ye. G.; Borisova, O. N.; Fedyakina, I. Т.; Burtseva, Ye. I.; Morozova, T. N.; Grenkova, Ye. P.; Grebennikova, T. V.; Prilipov, A. G.; Samokhvalov, Ye. I.; Zabarezhnyi, A. D.; Kolomeyets, S. A.; Miroshnikov, V. A.; Oropai, P. L.; Gaponov, V. V.; Semenov, V. L.; Suslov, I. O.; Volkov, V. A.; Yamnikova, S. S.; Aliper, T. I.; Dunayev, V. G.; Gromashevsky, V. L.; Maslov, D. V.; Novikov, F. Т.; Vlasov, N. A.; Deryabin, P. G.; Nepoklonov, Ye. A.; Zlobin, V. L.; Lvov, D. K.
Year Published 2007
Publisher Izdatel'stvo Meditsina
Citation Voprosy Virusologii, Vol. 52(5), pp. 37-48
Peer Reviewed Yes
Published Yes
Faculty Faculty of Science, Environment, Engineering and Technology
Publication Type Journal Articles (Refereed Article)

Show full item record

Griffith University copyright notice