Актуальные аспекты проблемы противодействия биологической опасности

There are no files associated with this record.

Title Актуальные аспекты проблемы противодействия биологической опасности
Author Lvov, D. K.; Kovtunov, A. I.; Yashkulov, K. B.; Gromashevsky, V. L.; Djarkenov, A. F.; Shchelkanov, M. Yu; Savig, G.; Chimidova, N. M.; Mikhalyayeva, L. B.; Vasilyev, A. V.; Galkina, I. V.; Prilipov, A. G.; Kinni, R.; Samokhvalov, E. I.; Bushkiyeva, B. Ts.; Gubler, D.; Alkhovsky, S. K.; Aristova, V. A.; Deryabin, P. G.; Butenko, A. M.; Moskvina, T. M.; Lvov, D. N.; Zlobina, L.; Lyapina, O. V. V.; Sadykova, G. K.; Shatalov, A. G.; Usachev, Evgeny; Voronina, A. G.; Luneva, L. I.
Year Published 2004
Publisher Izdatel'stvo Meditsina
Citation Rossiiskaya Akademiya Meditsinskikh Nauk. Vestnik, Vol. 2004(5), pp. 20-25
Peer Reviewed No
Published Yes
Research Centre Atmospheric Environment Research Centre
Faculty Faculty of Science, Environment, Engineering and Technology
Publication Type Non Refereed Journal Articles

Show full item record

Griffith University copyright notice