Актуальные аспекты проблемы противодействия биологической опасности

There are no files associated with this record.

Title Актуальные аспекты проблемы противодействия биологической опасности
Author Lvov, D. K.; Kovtunov, A. I.; Yashkulov, K. B.; Gromashevsky, V. L.; Djarkenov, A. F.; Shchelkanov, M. Yu; Savig, G.; Chimidova, N. M.; Mikhalyayeva, L. B.; Vasilyev, A. V.; Galkina, I. V.; Prilipov, A. G.; Kinni, R.; Samokhvalov, E. I.; Bushkiyeva, B. Ts.; Gubler, D.; Alkhovsky, S. K.; Aristova, V. A.; Deryabin, P. G.; Butenko, A. M.; Moskvina, T. M.; Lvov, D. N.; Zlobina, L.; Lyapina, O. V. V.; Sadykova, G. K.; Shatalov, A. G.; Usachev, Evgeny; Voronina, A. G.; Luneva, L. I.
Year Published 2004
Publisher Izdatel'stvo Meditsina
Citation Rossiiskaya Akademiya Meditsinskikh Nauk. Vestnik, Vol. 2004(5), pp. 20-25
Peer Reviewed No
Published Yes
Faculty Faculty of Science, Environment, Engineering and Technology
Publication Type Non Refereed Journal Articles

Show full item record

Griffith University copyright notice