Statistics for "Комплексный эколого-вирусологический мониторинг на территории Приморского края в 2003-2006 гг"

Title:

Комплексный эколого-вирусологический мониторинг на территории Приморского края в 2003-2006 гг

Author(s):

Shchelkanov, M. Yu;Ananyev, V. Yu.;Lvov, D. N.;Kireyev, D. Ye.;Guryev, Ye. L.;Akanina, D. S.;Galkina, I. V.;Aristova, V. A.;Moskvina, T. M.;Chumakov, V. M.;Baranov, N. I.;Gorelikov, V. N.;Usachev, Evgeny;Alkhovsky, S. V.;Lyapina, O. V.;Poglazov, А. В.;Shlyapnikova, O. V.;Burukhina, Ye. G.;Borisova, O. N.;Fedyakina, I. Т.;Burtseva, Ye. I.;Morozova, T. N.;Grenkova, Ye. P.;Grebennikova, T. V.;Prilipov, A. G.;Samokhvalov, Ye. I.;Zabarezhnyi, A. D.;Kolomeyets, S. A.;Miroshnikov, V. A.;Oropai, P. L.;Gaponov, V. V.;Semenov, V. L.;Suslov, I. O.;Volkov, V. A.;Yamnikova, S. S.;Aliper, T. I.;Dunayev, V. G.;Gromashevsky, V. L.;Maslov, D. V.;Novikov, F. Т.;Vlasov, N. A.;Deryabin, P. G.;Nepoklonov, Ye. A.;Zlobin, V. L.;Lvov, D. K.

Date Last Updated:

Thursday, March 25, 2010

Statistics are for the period between Thursday, February 1, 2007 and Tuesday, March 31, 2015

Set a new date range

Start Date
End Date

Overall Statistics

Brief Views Full Views Downloads Click Throughs
189 0 0 17

Set IP address range

Geographic Statistics

Country Brief Views Full Views Downloads Click Throughs
Australia 74 0 0 5
United States 69 0 0 3
China 22 0 0 0
France 12 0 0 7
Russian Federation 4 0 0 0
Netherlands 4 0 0 2
Germany 3 0 0 0
Italy 2 0 0 0
Hong Kong 1 0 0 0

Reorder geographical statistics

Limit results to top countries

Monthly statistics for the last twelve months

Month Brief Views Full Views Downloads Click Throughs
Mar 2015 3 0 0 0
Feb 2015 8 0 0 0
Jan 2015 4 0 0 3
Dec 2014 7 0 0 3
Nov 2014 10 0 0 2
Oct 2014 8 0 0 1
Sep 2014 7 0 0 1
Aug 2014 3 0 0 0
Jul 2014 2 0 0 0
Jun 2014 2 0 0 0
May 2014 5 0 0 1
Apr 2014 6 0 0 0
Mar 2014 14 0 0 0
Total 79 0 0 11

Definition of Terms

  • Brief View: Default publication record
  • Full View: Expanded publication details
  • Download: Attached file which has been opened
  • Click Through: Link to publisher's website which has been clicked