Statistics for "Комплексный эколого-вирусологический мониторинг на территории Приморского края в 2003-2006 гг"

Title:

Комплексный эколого-вирусологический мониторинг на территории Приморского края в 2003-2006 гг

Author(s):

Shchelkanov, M. Yu;Ananyev, V. Yu.;Lvov, D. N.;Kireyev, D. Ye.;Guryev, Ye. L.;Akanina, D. S.;Galkina, I. V.;Aristova, V. A.;Moskvina, T. M.;Chumakov, V. M.;Baranov, N. I.;Gorelikov, V. N.;Usachev, Evgeny;Alkhovsky, S. V.;Lyapina, O. V.;Poglazov, А. В.;Shlyapnikova, O. V.;Burukhina, Ye. G.;Borisova, O. N.;Fedyakina, I. Т.;Burtseva, Ye. I.;Morozova, T. N.;Grenkova, Ye. P.;Grebennikova, T. V.;Prilipov, A. G.;Samokhvalov, Ye. I.;Zabarezhnyi, A. D.;Kolomeyets, S. A.;Miroshnikov, V. A.;Oropai, P. L.;Gaponov, V. V.;Semenov, V. L.;Suslov, I. O.;Volkov, V. A.;Yamnikova, S. S.;Aliper, T. I.;Dunayev, V. G.;Gromashevsky, V. L.;Maslov, D. V.;Novikov, F. Т.;Vlasov, N. A.;Deryabin, P. G.;Nepoklonov, Ye. A.;Zlobin, V. L.;Lvov, D. K.

Date Last Updated:

Thursday, March 25, 2010

Statistics are for the period between Thursday, February 1, 2007 and Tuesday, May 31, 2016

Set a new date range

Start Date
End Date

Overall Statistics

Brief Views Full Views Downloads Click Throughs
311 0 0 37

Set IP address range

Geographic Statistics

Country Brief Views Full Views Downloads Click Throughs
United States 119 0 0 3
Australia 84 0 0 8
France 33 0 0 17
China 31 0 0 0
Unknown 11 0 0 4
United Kingdom 9 0 0 1
Russian Federation 8 0 0 1
Germany 7 0 0 0
Italy 5 0 0 1
Netherlands 4 0 0 2
Kazakhstan 1 0 0 0
Hong Kong 1 0 0 0

Reorder geographical statistics

Limit results to top countries

Monthly statistics for the last twelve months

Month Brief Views Full Views Downloads Click Throughs
May 2016 12 0 0 3
Apr 2016 8 0 0 0
Mar 2016 13 0 0 2
Feb 2016 11 0 0 1
Jan 2016 6 0 0 2
Dec 2015 7 0 0 2
Nov 2015 7 0 0 3
Oct 2015 11 0 0 1
Sep 2015 5 0 0 1
Aug 2015 14 0 0 1
Jul 2015 14 0 0 3
Jun 2015 7 0 0 1
May 2015 15 0 0 0
Total 130 0 0 20

Definition of Terms

  • Brief View: Default publication record
  • Full View: Expanded publication details
  • Download: Attached file which has been opened
  • Click Through: Link to publisher's website which has been clicked